My Videos

Loading...

11.12.10

Ζωντανή Βιβλιοθήκη * Living Library Greece

Σε συνέχεια της χθεσινής μου ανάρτησης, ένα βίντεο από την πρώτη Ζωντανή Βιβλιοθήκη στην Ελλάδα, για να πάρετε μια ιδέα!!!

9.12.10

Ζωντανή Βιβλιοθήκη, Κυψέλη, Αθήνα, 12/12/2010 * Living Library, Kypseli, Athens, Hellas, 12/12/2010

Οι Ζωντανές Βιβλιοθήκες είνε συνήθως απίστευτες δράσεις.
Κι επειδή γνωρίζω προσωπικά κάποιους από τους διοργανωτές, την συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!
Περισσότερες πληροφορίες στην πιο κάτω αφίσα και στον σύνδεσμο.

23.8.10

Θέλουμε την Ελλάδα μας πίσω - GetGreeceBack.com

13.8.10

Νεολαία και Ανεργία * Youth and Unemployment

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα για την Νεολαία και την Ανεργία, στον Κόσμο και στην Ελλάδα, από την Διαδικτυακή Τηλεόρασι Χωρίς Σύνορα.

Two very interesting articles, written in Hellenic (Greek), on Youth and Unemployment, in the World and in Hellas (Greece), by the Hellenic (Greek) Internet TV Without Frontiers.

Στα 81 εκατ. οι νεαροί άνεργοι στον κόσμο.
Up to 81 million young unemployed in the world.
«Ελλάδα: Ένας στους τρεις νέους χωρίς εργασία.»
«Hellas (Greece): One in every three young people without a work.»
Powered by ScribeFire.

11.8.10

Four Youth Trainers on the European Voluntary Service, the Non-Formal Education and other Youth issues!

On July, I was in Athens, Hellas (Greece), for one more European Voluntary Service On Arrival Training.

But this time, something was different: Elizabeth, an EVS Volunteer for the Orange R@dioNet, a project of a Youth NGO named "Solidarity Tracks", based in the Island of Lefkada, Hellas (Greece), asked us, the Trainers, to give her an interview on EVS, Non-Formal Education and Youth Training in Europe!

Elizabeth also asked the Volunteers to give information about their EVS projects, as well to help her produce an EVS radio spot!!!

Enjoy!!!
Powered by ScribeFire.

16th ASEF University * 16ο Πανεπιστήμιο Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης


It was with a great success that the 16th ASEF University on the topic of «Public Health and Vulnerable Groups: Access to Quality Health Care Services», in which I had the honour to participate as the representative of Hellas (Greece), was held in Łódź, Poland, on 29/06-10/07/2010.

The Asia-Europe Foundation
The Asia-Europe Foundation (ASEF) was founded on 1997 and is the only permanent institution of the Asia-Europe Meeting (ASEM), founded on March 1996.

The forty five (45) participating partners are: the twenty seven (27) European Union member-states: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hellas, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, United Kingdom,  the ten (10) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member-states: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia,  Myanmar, Singapore, Thailand, The Philippines, Vietnam, six (6) more Eastern Asian countries: China, India, Japan, Mongolia, Pakistan, South Korea, the European Commission and the ASEAN Secretariat.

On October 2010, this number is expected to increase to forty eight (48), because of the entrance of Australia, New Zealand and the Russian Federation.

The ASEF University
The University, a two (2) weeks intensive programme of competences (knowledge, skills, attitudes) enrichment, dialogue development and experiences exchange, which is held once annually in places alternating between Asia and Europe, is one of the ASEF's flagship-projects,  having as its purpose the promotion of intercultural exchanges and networking between undergraduate and graduate University students and young Scientists form Asia and Europe.

After the end of the programme, the participants participate automatically in the ASEF University Alumni Network (ASEFUAN).

The 16th ASEF University
This year's, 16th, University was implemented in co-operation with the Medical University of Łódź (UMED) and the participants, coming not only from different countries and cultural backgrounds, but also from a variety of scientific fields (Medicine, Nursing, Law, Environmental Studies, Political Science, International Relations, Economics, Journalism, et.c), had the opportunity to attend lectures by internationally reknown University Professors and experienced high officers of international organisations, to dialogue creatively and to exchange opinions, to participate in experiential exercises and to share experiences in a multicultural context.

Some of the topics developed in the University include: Challenges for Public Health in Asia and Europe, Challenges in Health Care Policy, Patients' Rights, Public Health  and Development, the Connection of the Scientific Health Research and of the Production of End-user Health Products, Social Co-operative Entrepreneurship and Public Health, Initiatives on Public Health by Non-Governmental Organisations, Population Health after Natural and Human-generated Disasters, Migration Health and Health Workers Migration (a topic of important interest for Cyprus and Greece), Arts and Health, Young People and Public Health Promotion.

To conclude, it must be mentioned that the participants worked in groups, which authored Policy Recommendations on the topic of the University, which will be discussed during the 8th ASEM Summit of Heads of States and Governments, that will be held in Brussels, Belgium, on October 5th & 6th, 2010.

If you want to have a better view of the University, you may browse the relevant Photo Album by Timo Uustal (Estonia), to read the Article by Tim Goudriaan (Netherlands) on Health Workers Migration, or to read the short essay I wrote for application purposes.

---

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Γουντς (Łódź) της Πολωνίας, από 29/06 έως 10/07/2010, το 16ο Πανεπιστήμιο του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης, με θέμα «Δημόσια Υγεία και Ευπαθείς Ομάδες: Πρόσβασι σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας», στο οποίο είχα την τιμή να συμμετάσχω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Το Ίδρυμα Ασίας-Ευρώπης
Το
Ίδρυμα Ασίας Ευρώπης (Asia-Europe FoundationASEF) ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί τον μόνο φυσικό θεσμό της Συνάντησης Ασίας-Ευρώπης (Asia-Europe MeetingASEM), η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1996.

Οι σαράντα πέντε (45) εταίροι που συμμετέχουν είναι: οι είκοσι επτά (27) χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάς, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, οι δέκα χώρες-μέλη της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN): Βιετνάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μπρουνέι, Μυανμάρ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, έξι (6) ακόμα χώρες της Ανατολικής Ασίας: Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, Μογγολία, Νότιος Κορέα, Πακιστάν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γραμματεία της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN Secretariat).

Τον Οκτώβριο του 2010 ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθή στους σαράντα οκτώ (48), λόγω εισόδου της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το Πανεπιστήμιο του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης
Το Πανεπιστήμιο, ένα διεβδομαδιαίο εντατικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων συμπεριφοράς), ανάπτυξης διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών, το οποίο λαμβάνει χώρα άπαξ ετησίως εναλλάξ στη Ασία και στην Ευρώπη, αποτελεί ένα από τα σχέδια-ναυαρχίδες του Ιδρύματος, έχοντας ως σκοπό την προώθηση διαπολιτισμικών ανταλλαγών και δικτύωσης μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίων και νέων Επιστημόνων από την Ασία και την Ευρώπη.

Με την λήξι του προγράμματος, οι συμμετέχοντες μετέχουν αυτοδικαίως στο Δίκτυο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης (ASEF University Alumni Network - ASEFUAN).

Το 16ο Πανεπιστήμιο του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης
Το φετινό, 16ο Πανεπιστήμιο, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Γουντς (Medical University of ŁódźUMED και οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι όχι μόνο από διαφορετικές χώρες και πολιτισμικά υπόβαθρα, αλλά κι από μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων (Ιατρική, Νοσηλευτική, Νομική, Περιβαλλοντολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Δημοσιογραφία, κ.α.), είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις από διεθνούς εμβέλειας Καθηγητές Πανεπιστημίων και από έμπειρα ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών, να διαλεχθούν δημιουργικά και να ανταλλάξουν απόψεις, να μετάσχουν σε βιωματικές ασκήσεις και να μοιραστούν εμπειρίες σ’ ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο.

Μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο Πανεπιστήμιο ήταν: Οι Προκλήσεις για την Δημόσια Υγεία στην Ασία και στην Ευρώπη, οι Προκλήσεις στην Πολιτική Φροντίδας Υγείας, τα Δικαιώματα των Ασθενών, η Δημόσια Υγεία και η Ανάπτυξι, η Σύνδεσι Επιστημονικής Έρευνας Υγείας και Παραγωγής Τελικών Αγαθών Υγείας, η Κοινωνική Συνεργατική Επιχειρηματικότητα και η Δημόσια Υγεία, οι Πρωτοβουλίες των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών για την Δημόσια Υγεία, η Υγεία Πληθυσμών μετά από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές, η Μεταναστευτική Υγεία και η Μετανάστευσι Επαγγελματιών Υγείας (θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κύπρο και την Ελλάδα), οι Τέχνες και η Υγεία, οι Νέοι και η Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο όρος «Δημόσια Υγεία» έχει συχνά διπλό νόημα στην γλώσσα μας, αφού μ' αυτόν αναφερόμαστε είτε γενικά στην Υγεία του ευρύτερου κοινού (του δήμου, με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης), είτε ειδικά στις παρεχόμενες από τον Δημόσιο Τομέα (δηλαδή, από τον μηχανισμό της Πολιτείας) Υπηρεσίες Υγείας. Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι εδώ χρησιμοποιούμε τον όρο με την πρώτη, την γενική, έννοια.

Αξίζει να αναφερθή, τέλος, ότι οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες, οι οποίες συνέγραψαν Συστάσεις Πολιτικής σχετικές με το θέμα του Πανεπιστημίου, οι οποίες θα συζητηθούν κατά την 8η Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Συνάντησης Ασίας-Ευρώπης, που θα λάβη χώρα στις Βρυξέλλες στις 5 & 6 Οκτωβρίου 2010.

Αν θέλετε να έχετε μία καλύτερη εικόνα του Πανεπιστημίου, μπορείτε να περιηγηθήτε στο σχετικό Φωτογραφικό Λεύκωμα του Τίμο Ούουσταλ (Timo Uustal), από την Εσθονία, να διαβάσετε το Άρθρο του Τιμ Γούντριααν (Tim Goudriaan), από τις Κάτω Χώρες, για την Μετανάστευσι Επαγγελματιών Υγείας ή να διαβάσετε το σύντομο δοκίμιο που συνέγραψα όταν απέστειλα την αίτησι συμμετοχής μου.
Powered by ScribeFire.

9.8.10

Thaymatrope, the 2 sides of life

1,2 Million Children

8.8.10

The Library Hotel

Προχθές, την Παρασκευή, είχαμε την καθιερωμένη πλέον συνεστίασι παραλίας (beach party) του προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου, η οποία φέτος έλαβε χώρα στην Ακτή του Κυβερνήτη.

Λίγο το παραπάνω κέφι στην ατμόσφαιρα, λίγο το παραπάνω οινόπνευμα στο αίμα, απέτρεψαν την επιστροφή μου στην Λευκωσία κι έτσι αποφασίσαμε με τον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Ερηνάκη και τον φίλο του (νομίζω πια και δικό μου) Βαγγέλη να διανυκτερεύσουμε στην Καλαβασό, όπου ένας καλός φίλος του Νίκου, ο Σάββας ο Βαρναβίδης, λειτουργεί ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο.

Λέω ιδιαίτερο διότι το The Library Hotel (Ξενοδοχείο Βιβλιοθήκη) είν' ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του: ένα οικοδομικό συγκρότημα του ΙΘ΄ αιώνα, το οποίο ανακαινίσθηκε, βάσει των σχεδίων της Αρχιτέκτονος Αντωνίας Θεοδοσίου, για να στεγάσει, με επίκεντρο μία μεγάλη βιβλιοθήκη, έναν πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο χαλάρωσης κι ευεξίας.

Η βιβλιοθήκη, το "Ψυχής Ιατρείον", όπως αναγράφεται στην είσοδό της, διαθέτει βιβλία Τέχνης, Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Φιλοσοφίας σε πέντε Ευρωπαϊκές γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά) και μια μεγάλη συλλογή ποιοτικών κινηματογραφικών ταινιών και καλής μουσικής, με την τζαζ να πρωταγωνιστεί!

Τα δωμάτια και οι σουΐτες τους ξενοδοχείου, εξάλλου, φέρουν το όνομα ενός μεγάλου του Πνεύματος, όπως Σαπφώ, Σεφέρης, Ουάϊλντ, Νίτσε, Πεσσόα.

Πέραν τούτων, ένα οργανωμένο συγκρότητημα λουτρών και σπα με διάφορες υπηρεσίες αισθητικής και χαλάρωσης, βασισμένων σε Αρχαιοελληνικές τεχνικές και χρήσι βοτάνων, βρίσκεται στην διάθεσι του επισκέπτη, ενώ το εστιατόριο "Μίτος" προσφέρει εξαιρετικές Μεσογειακές προκλήσεις ακόμα και στον πιο απαιτητικό ουρανίσκο!

Όμως, αυτό που πράγματι σε κερδίζει, είναι η μοναδική αίσθησι φιλοξενίας, με τον Σάββα, αλλά και όλο το διεθνές προσωπικό του, να μεριμνά για κάθε μια ανάγκη σου!

Αν βρίσκεστε στην Κύπρο ή εάν σκοπεύετε να την επισκεφθείτε, σάς συνιστώ ανεπιφύλακτα το The Library Hotel. Άλλωστε, βρίσκεται μεταξύ τριών κυρίων Κυπριακών πόλεων, της πρωτεύουσας Λευκωσίας, της Λεμεσού με το διεθνές λιμάνι της, της Λάρνακας με τον διεθνή αερολιμένα της, και σε μια περιοχή γεμάτη από αρχαίες πόλεις (όπως η Αμαθούς), Βυζαντινά μνημεία κι εκπληκτικές Μεσογειακές ακτές!

---

Two days ago, on Friday, we had the usual annual beach party of the Aretaeio Hospital personnel, which this year took place at the Governor's Beach, Cyprus.

A bit of extra joy in the atmosphere, a bit of extra alcohol in the blood, prevented my return to Nicosia, so, together with my good friend Nikos Erinakis and his friend (from now on, mine, too, I guess)  Vangelis to stay overnight at the village of Kalavasos, where a Nikos' good friend, Savvas Varnavides, operates a very special hotel.

I call it a very special one, because The Library Hotel is exactly what its names claims to be: a XIX century building complex, restored, according to the designs by Architect (Mrs.) Antonia Theodosiou, to house a green and environmentally friendly place of relaxing and wellness, having a big library as its focal point.

The library, the "Soul's Sanitarium", as written on its entrance, provides books of Art, History, Literature and Philosophy in five European languages (Hellenic/ Greek, English, French, German, Spanish), and a big collection of quality cinema films and of good music, with jazz being the protagonist!

Moreover, the rooms and the suites of the hotel, bear the name of a great personality of the Spirit, such as Sappho, Seferis, Wilde, Nietzsche, Pessoa.

Apart of that, an organised baths and spa complex, providing various services of cosmetics and relaxing, based on Ancient Greek techniques and the usage of herbs, is at the visitor's disposal, while the "Mitos" restaurant offers excellent Mediterranean challenges even to the most demanding palate!

Yet, what actually wins your heart, is the unique sense of hospitality, with Savvas and all his international personnel to cherish for each one of your needs!

If you are in Cyprus or if you are planning to visit it, I undoubtedly recommend you The Library Hotel. Besides, it lies between three main Cyprus cities, the capital-city Nicosia, Limassol, with its international port, Larnaca, with its international airport, and in an area full of ancient cities (such as Amathous), Byzantine monuments and wonderful Mediterranean beaches!


Powered by ScribeFire.

6.8.10

“A Sea of Words” (Short Story Contest) * "Μια Θάλασσα Λέξεων" (Διαγωνισμός Διηγήματος)

The Anna Lindh Foundation and the European Institute of the Mediterranean have launched the third edition of their annual short story contest “A Sea of Words”, dedicated to young writers from the 43 countries of the Union for the Mediterranean.

http://www.euromedalex.org/news/sea-words-short-story-contest

http://www.iemed.org/seaofwords/2010/a_introduccio.php

---

Το Ίδρυμα της Άννας Λινντχ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μεσογείου διοργανώνουν τον 3ο Ετήσιο Διαγωνισμό Διηγήματος "Μια Θάλασσα Λέξεων", που απευθύνεται σε νέους συγγραφείς από τις 43 χώρες της Ένωσης για την Μεσόγειο.

Περισσότερες πληροφορίες, στα Αγγλικά, στους ακόλουθους συνδέσμους:


http://www.euromedalex.org/news/sea-words-short-story-contesthttp://www.iemed.org/seaofwords/2010/a_introduccio.php


Powered by ScribeFire.

12.6.10

Παραμύθι * A Fairytale

Στις 29 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Αποφοίτων του Πλοίου για την Παγκόσμια Νεολαία στην Αθήνα, σε αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, παρουσίασι του Προγράμματος "Πλοίο για την Παγκόσμια Νεολαία", παρουσία εκπροσώπων και της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.


Δεν μπορούσα, δυστυχώς, να παραστώ, αλλά έστειλα το παρακάτω Παραμύθι, το οποίο ανέγνωσε ο καλός μου φίλος κι αδελφός Γρηγόρης Κόντος, προβάλλοντας ταυτόχρονα κάποιες φωτογραφίες από το πρόσφατο, 22ο, Πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαμε.

Παραμύθι

Τώρα, φίλοι μου, επιτρέψτε μου να σας πω μιαν ιστορία. Πιείτε μια γουλιά απ' τον καφέ, το τσάι ή τον χυμό σας, γύρτε πίσω αναπαυτικά, κλείστε τα μάτια σας κι αφεθείτε στην μαγεία της...

Μια φορά κι έναν καιρό, λένε πως ήταν ένα παιδί, ένα μικρό, μάλλον ήσυχο αγοράκι, που ήθελε να μαθαίνει πράγματα, που διψούσε ν' ανακαλύψει τον κόσμο. Του άρεσε πολύ ν' ακούει τον πατέρα του, παλιό πλοίαρχο που ασχολιόταν πια με το διεθνές εμπόριο, για τα διάφορα μέρη που επισκέφθηκε, για τους περίεργους ανθρώπους που είδε εκεί, για τα παράξενα φαγητά τους, τα αλλόκοτα ρούχα τους, τις άγνωστες λαλιές τους. Άκουγε το αγοράκι και θαύμαζε!!!

Το αγοράκι μεγάλωνε σιγά σιγά κι άρχισε να ψάχνει μόνο του τον κόσμο. Του άρεσε να γυρνάει με τις ώρες σε παλιές, σκονισμένες βιβλιοθήκες και σε παλιά, υπόγεια βιβλιοπωλεία, όπου έβρισκε μερικές φορές πολύτιμους θησαυρούς, απ' αυτούς που δεν μπορούμε ποτέ να εκτιμήσουμε πλήρως, παρά μόνον όταν κατασταλάξει μέσα μας με τα χρόνια η πείρα της ζωής σε σοφία της ζωής.

Κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια του ένα περίεργο βιβλίο, για μια μακρινή χώρα που την έλεγαν Ιαπωνία. Του έκανε τόση εντύπωση, που άρχισε να ψάχνει περισσότερο γι' αυτήν. Διάβασε το αρχαίο «Κοτζίκι», απόλαυσε ποιήματα «Χάϊκου», έμαθε για τον Κώδικα των Σαμουράι, είδε κάποια περίεργα γιαπωνέζικα κινούμενα σχέδια, τα «άνιμε», είδε ταινίες κι άκουσε την παράξενη γλώσσα των ανθρώπων εκεί.

Μ' όλ' αυτά, η επιθυμία του να επισκεφθεί την μακρινή και παράξενη αυτή χώρα μεγάλωνε συνεχώς. Και να που ξαφνικά, η τύχη, η θεία πρόνοια (ποιος ξέρει;;;), το 'φερε έτσι ώστε να μπορέσει τελικά να πάει στην Ιαπωνία, προσκεκλημένος της ίδιας της Ιαπωνικής Πρεσβείας, εκπροσωπώντας την χώρα του, την Ελλάδα, μαζί με άλλους συμπατριώτες του, που τώρα πια τους λέει αδέλφια του!

Μια ωραία Δευτέρα, λοιπόν, νέος ενήλικας πια, έφυγε απ' το σπίτι του, κι όλοι μαζί πέταξαν για το Τόκυο. Φτάνοντας εκεί, ήρθε το πρώτο σοκ. Και δεν ήταν το σοκ απ' το τζετ-λαγκ, απ' τις πολλές ώρες πτήσης και την διαφορά της ώρας, ήταν το σοκ της 24 ώρες ζωντανής πόλης.

Γιατί αυτό είναι το Τόκυο, μια μεγαλούπολη που είναι συνεχώς ζωντανή, με πάμπολλους ανθρώπους, όλων των φυλών και χρωμάτων, που κάθε στιγμή της ημέρας και της νύχτας μπορείς να βρεις ό,τι ζητάει η ψυχή σου.

Μα, αν κι είναι μια τόσο μεγάλη μητρόπολη, ποτέ δεν αισθάνθηκε αυτός κι οι φίλοι του κίνδυνο ή απειλή. Τουναντίον, είναι τόσο φιλικοί οι άνθρωποι, τόσο ευγενικοί στους τρόπους και στην συμπεριφορά τους, που σου ανοίγει η καρδιά να είσαι μαζί τους!!!

Μερικές μέρες μετά έφυγε ο φίλος μας για το Τοτσίγκι, μια γιαπωνέζικη επαρχία, για να μείνει στο σπίτι ντόπιων ανθρώπων και να γνωρίσει καλύτερα τον τρόπο ζωής τους. Τι εκπλήξεις τον περίμεναν εκεί!!!

Πρώτ' απ' όλα, σε πια γλώσσα να μιλήσει;;; Χμμ, Ελληνικά δεν ξέρουν, Γιαπωνέζικα δεν ξέρει, τα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή κάποια άλλη «διεθνής» γλώσσα δεν είναι ούτε το φόρτε του, ούτε το δικό τους, τι να κάνει;;; Αχά, ιδού η λύση: λίγες εικόνες και σχέδια, μερικά νοήματα, κάμποση παντομίμα, κι απίστευτα πολύ γέλιο έκαναν την επικοινωνία εφικτή!!!

Επόμενη έκπληξη, το φαγητό!!! Μα καλά, μπιφτέκι στο πρωινό;;; Και τι, ήρθαμε σε τόσο καλό εστιατόριο για να φάμε ωμό ψάρι;;; Κι όμως, ο φίλος μας το διασκέδασε απίστευτα όλο αυτό. Ναι, δεν είχε συνηθίσει να τρώει ωμό ψάρι στο μεσημεριανό του, ούτε να τρώει μπιφτέκι στο πρωινό του, ούτε φυσικά να πίνει πράσινο τσάι, να χρησιμοποιεί ξυλάκια φαγητού και να έχει σε κάθε γεύμα ρύζι αντί για ψωμί. Όμως, οι γεύσεις ήταν τόσο πλούσιες, τα αρώματα τόσο διαφορετικά, που ένιωθε πως ανακάλυπτε την πραγματική Ιαπωνία μέσ' απ' το τραπέζι της!!!

Πήγε και σε Βουδιστικό ναό, μα και σε Σιντοϊστικό, είδε πως προσεύχονται οι άνθρωποι εκεί και προσευχήθηκε κι αυτός στον δικό του Θεό, που του 'δωσε την ευλογία να βρίσκεται εκεί!!!

Για την κυρία του σπιτιού, την Γιούκο, τι να πρωτοθυμηθεί ο μικρός μας φίλος;;; Απ' την αρχή του θύμισε τις μαμάδες κάποιων παλιών παιδικών φίλων του, που, όταν τους επισκέπτεται στα πατρικά τους, κάνουν τα πάντα για να τον φιλοξενήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και περνούν όλο τους τον χρόνο για να τον κάνουν να νιώσει άνετα, άσχετα αν στη πραγματικότητα δεν τον ξέρουν καθόλου ή αν δεν έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Έτσι ήταν κι αυτή: δεν είχαν κάτι κοινό για να μιλήσουν (δεν το επέτρεπε η γλώσσα, δηλαδή), μ' απ' την αρχή, οι πράξεις έδωσαν νόημα στην σιωπή!!!

Πέρασαν οι μέρες, κι ο φίλος μας έφυγε κι επέστρεψε στο Τόκυο. Εκεί πήγε σ' ένα μεγάλο Ολυμπιακό Κέντρο Νέων, που είδε ξανά όλους τους φίλους και φίλες συμπατριώτες του, μα είδε και νέους και νέες απ' άλλες χώρες: Αίγυπτος, Αυστραλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Ισημερινός, Κένυα, Μπαχραίην, Ομάν, Σρι Λάνκα, Τουρκία, Υεμένη, και φυσικά Ιαπωνία!!!

Κι είναι εδώ, στο Ολυμπιακό Κέντρο Νέων του Τοκύου, που το πραγματικό πνεύμα του SWY άρχισε να γεννιέται!!!

Γιατί εδώ πρωτοείδε άλλη μια πτυχή της γιαπωνέζικης κουλτούρας, αυτήν της τέλειας οργάνωσης και του αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με τα ατέλειωτα « orientations» και την συνεχή επανάληψη της λεπτομέρειας!

Γιατί εδώ έπαιξε για πρώτη φορά με όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος, γιατί εδώ γέλασε για πρώτη φορά με όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος, γιατί εδώ πρωτογνώρισε νέους με τους οποίους δέθηκε σε φιλίες γερές!

Ο καιρός πέρασε, το ταξίδι με το Πλοίο έπρεπε να ξεκινήσει κι ο μικρός μας φίλος, αυτός που τόλμησε να βγει στον πηγαιμό για την Ιθάκη, απέκτησε πάμπολλες εμπειρίες που του χουν γίνει βιώματα. Μα κάθε φορά που θέλει να σκεφτεί το μέλλον του, στρέφει το κεφάλι του προς την Ανατολή, αναπολεί στο μυαλό του τις εικόνες, τους ήχους, τα αρώματα, τις γεύσεις, τ' αγγίγματα που ένιωσε σ' αυτό το ταξίδι και χαμογελάει με αισιοδοξία, ανυπομονώντας για το επόμενο ταξίδι του εκεί!!!

Γιατί στην Ιαπωνία ερωτεύθηκε και μαζί ερωτεύθηκε την Ιαπωνία!!!

Λευκωσία, 27/05/2010

Μιχαήλ Δημ. Δρακομαθιουλάκης
SWY 22

---


On May 29th, 2010, in Athens, Hellas, in a conference room of the Hellenic General Secretariat for Youth, a presentation of the "Ship for the World Youth" Program, organised by the Ship for the World Youth Greece Alumni Association, in the presence of representatives of the Embassy of Japan in Greece, was held.

Unfortunately, I wasn't able to be present, but I sent the following Fairytale, which was read by my good friend and brother, Gregory Kontos, projecting simultaneously some photos form the recent, 22nd, Program, in which we participated.

A Fairytale

Now, my friends, allow me to tell you a story. Drink some of your coffee, tea or juice, sit back relaxing, close your eyes and let yourselves to its magic...

Once upon a time, they say that there was a child, a pretty calm little boy, who wanted to learn things, who was thirsty for discovering the world. He loved listening to his father, an old merchant ship captain, now occupied in international commerce, talking about the various places he had visited, the strange people he had seen there, their bizarre foods, their unfamiliar clothes, their unknown languages. He was listening to, the little boy, and was admiring!!!

The little boy was slowly growing up and started to search the world on his own. He liked to wander, spending hours and hours, in old, dusted libraries and in old, underground bookstores, where he was sometimes finding precious treasures, of the ones that we can never fully appreciate, unless when, by the years, the experience of life settles inside us as wisdom of life.

At some moment, it happened to find a strange book, about a far-away country, called Japan. He was so much impressed that he started searching more about it. He read the ancient «Kojiki», he enjoyed «Haiku» poems, he learned about the Samurai Code, he watched some strange Japanese cartoons, the «anime», he watched movies and heard the strange language of the people there.

With all this, his desire to visit this far-away and strange country was increasing more and more. And, suddenly, here it is! The luck, the God's will (who knows???) gave him the opportunity to finally go tho Japan, invited by the Japanese Embassy itself, representing his country, Greece, together with some other of his country-fellows, that he now calls them brothers and sisters!

So, a nice Monday, already a young adult, he left from his home and all together flew to Tokyo. Arriving there, the first shock came. That wasn't the one of the jet-lag, of the too many flying hours and of the time difference, it was the one of the 24 hours living city.

Because, that's Tokyo: a continuously living mega-city, with plenty of people, of all races and colours, where at that every single moment of day and night you can find whatever your soul desires.

But, even if it a such big metropolis, they never felt, him and his friends, any danger or threat. On the contrary, people there are so friendly, so gentle in their attitudes and behaviour, that your heart opens when being with them!!!

Few days later our friend left for Tochigi, a Japanese prefecture, for homestaying with local people, to get to know better their way of life. How many surprises were expecting him there!!!

First of all, in what language to speak??? Hmm, they don't know Greek, he doesn't know Japanese, English, French or any other «international» language isn't neither his strong point, neither their one, what to do??? Aha, here's the solution: few pictures and designs, some signs, a lot of pantomime, and incredibly much of laugh made communication possible!!!

Next surprise, the food!!! Come on, a burger for breakfast??? And, did we come to such a good restaurant for eating row fish??? And yet, our friend incredibly enjoyed all this. Yes, he hadn't got accustomed to eat row fish for lunch, neither to eat a burger at his breakfast, neither, of course, to drink green tea, to use chopsticks and to have rice, instead of bread, in all his meals. But, the tastes were so rich, the aromas so different, that he was feeling like discovering the real Japan, through its dinning table!!!

He also went to a Buddhist temple, also to a Sinto shrine, he saw how people pray there and he prayed to his own God, who had given him his blessing for being there!!!

About the lady of the homestay family, what our little friend to first remember??? Since the beginning, she reminded him the mums of some childhood friend of him, who, when he visits them in their parents' homes, do everything to hospitalize him in the best possible way and they spend all their time to make him feel comfortable, irrelevant if in reality they don't know him at all, or they don't have any common interests. That's how she was: they had nothing in common to talk about (language wasn't permitting it, any way), but, since the very beginning, actions gave to silence a meaning!!!

The days past and our friend returned to Tokyo. There, he went to an Olympic Youth Centre, where he saw his friends county-fellows again, but he also saw young people from other countries: Australia, Bahrain, Ecuador, Egypt, India, Kenya, Oman, Sri Lanka, Turkey, United Arab Emirates, Yemen, and, of course, Japan!!!

And it's here, in the Tokyo Olympic Youth Centre, where the real spirit of SWY started to be born!!!

Because here he saw for the first time an other aspect of the Japanese culture, the one of the perfect organisation and of the strict timetable, with the plenty long-lasting «orientations» and the continuous repeat of every single detail!

Because here he played for the first time with all the participants of the programme, because here he laughed for the first time together with all the participants of the programme, because here he met for the first time young people with whom he's been tied in strong friendships!

Time passed, the voyage with the Ship had to start, and our little friend, the one who dared to set out to Ithaca, he gained plenty of experiences that have become living experience. But, every time that he wants to reflect on his future, he turns his head towards East, he recollects in his mind the pictures, the sounds, the aromas, the tastes, the touches that he felt during this journey and he smiles with optimism, looking forward to his next trip there!!!

Because in Japan he fell in love and together he fell in love with Japan!!!

Nicosia, 27/05/2010

Michail Dim. Drakomathioulakis
SWY 22
27.5.10

Κάνε κόμπο στο μαντήλι... Πρόσκοποι Ηρακλείου

24.5.10

Sand Animation by Ksenia Sinonowa

1.5.10

Young People's role in Promoting Better Health for All!

Some time ago I applied for the 16th ASEF University on "Public Health and Vulnerable Groups: Access to Quality Health Care Services", which will be held on 29/06-10/07/2010 in Łódź, Poland, in partnership with The Medical University of Łódź (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

The Asia-Europe Meeting (ASEM), founded in 1996, gathers together 43 member states from Asia and Europe, the European Commission and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Secretariat.

The Asia-Europe Foundation (ASEF), founded one year later, in 1997, is the only permanent physical institution of the ASEM.

For the application purposes, I had to submit a short essay on "How can young people play an active role in promoting better health for all in the context of the ASEM countries?", which you can read below:

Young people are a major agent for the development of a country and can play an active role in promoting new ideas and fields of (social) action or revitalising and empowering existing ones. Promoting better health for all in the ASEM countries is such an area of action and Young people can contribute through a variety of ways.

Participation in (Youth) NGOs and Social networks, while building on the benefits of the Voluntary Service and the Non Formal Education, to start with. Through creative projects, Young people can raise awareness (their own and the one of the public) on (Public) Health issues, Human Rights and Equality issues, Vulnerable Group issues; they can raise project-oriented funds for dealing with specific Public Health issues rising in their area of action; they can develop new ways of dealing with them; they can promote local action, as well as intercultural understanding and international co-operation, which is quite often necessary when (properly) dealing with Public Health issues

Moreover, Young people can be active in other fields of social life which are (directly or indirectly) linked to the Public Health and the Vulnerable Groups. Young scientists, for instance, can play an active role in studying the Public Health topics and provide a fresh context of reference and sustainable solutions for dealing with them, while Young businessmen can provide a more fair and responsible economic environment, which takes Public Health seriously into account and supports Vulnerable Groups.

Last, but not least: from the today's Young people, the future Leaders will rise. What is always necessary is Young people to seek for their own role in decision-making and older generations to have the courage to step back and provide the space needed. Young people carry the potential of shaping the future, and better Health for all can be part of this future!

28.4.10

Forgotten Diaries Documentary

26.4.10

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα

Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, την επιτήρησι, δηλαδή της Ελληνικής οικονομίας, την ένταξί μας στον μηχανισμό στήριξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λίγη αρχαία σοφία, προς ενθύμησι των παλαιών και μάθησι των νεωτέρων:

Κύρου Ανάβασις: Βιβλίο Γ'
[3.2.13] ἔπειτα ὅτε Ξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τούτων προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια, μέγιστον δὲ μαρτύριον ἡ ἐλευθερία τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε· οὐδένα γὰρ ἄνθρωπον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυνεῖτε. τοιούτων μέν ἐστε προγόνων.

Δηλαδή:
έπειτα, όταν ο Ξέρξης συγκέντρωσε την αναρίθμητη στρατιά, ήρθε στην Ελλάδα, και τότε νίκησαν οι πρόγονοί μας τους προγόνους τους και στη στεριά και στη θάλασσα. Αν θέλετε αποδείξεις δείτε τα τρόπαια, αλλά η μεγαλύτερη απόδειξη είναι η ελευθερία των πόλεων στις οποίες γεννηθήκατε και μεγαλώσατε, χωρίς να σκύβετε το κεφάλι σε κανέναν άνθρωπο παρά μόνο στους θεούς. Αυτοί ήταν οι πρόγονοί σας.
(απόδοσι στην Νεοελληνική κοινή του καλού φίλου Βασίλη Τίκου)

Και για να μην παρεξηγηθώ: Δεν τα 'χω με τους "κακούς" ξένους που ήρθαν να μάς κατακλέψουν. Αυτοί την δουλειά τους κάνουν. Με τον δικό μας κακό, κάκιστο εαυτό τα έχω...
Powered by ScribeFire.

15.4.10

Peace Café Update * Ενημέρωσι για το Καφενείο της Ειρήνης

The first Peace Café, organised in Athens by the Ship for the World Youth Greece Alumni Association, was absolutely successful!!!

Taro Yasuhi, the Japanese young man from Nagashaki, who created the Peace Café , co-ordinated a really interesting session on the Atomic Bomb and the Nuclear Power, facilitated by Gülece Şenel, from Turkey, a specialist on Conflict Management and the Turkish-Greek conflicts.

The participants (members of the Alumni Association, students of the Deree American College and other young people who are interested on the topic) had the opportunity to watch a documentary film on the A-bomb at Nagashaki, as well as to exchange opinions on the current situation regarding atomic weapons and nuclear power.

On the same time, Ship for World Youth Alumni and ex-Advisors from other parts of Greece, Japan and other countries, had the opportunity to be on-line and participate in the discussions held.

After the end of the Peace Café, all the participating Alumni gathered together and kept one minute of silence for the soul of Chika Aoki, a Japanese Alumni who suddenly passed away last week.

The day finished with a visit to the Temple of Poseidon at Sounion, to see the sunset and enjoy the Greek nature and ouzo!

---

Το πρώτο Καφενείο Ειρήνης, που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του  Πλοίου για την Παγκόσμια Νεολαία, ήταν απολύτως επιτυχές!!!

Ο Τάρο Γιασούχι, ο νεαρός Ιάπωνας από το Ναγκασάκι, ο οποίος δημιούργησε το Καφενείο της Ειρήνης, συντόνισε μία αληθώς ενδιαφέρουσα συνεδρία για την Ατομική Βόμβα και την Πυρηνική Ενέργεια, διευκολυνόμενος από την Γκιουλετσέ Σενέλ, από την Τουρκία, ειδικό στην Διαχείρισι Συγκρούσεων και στις Ελληνοτουρκικές Συγκρούσεις.

Οι συμμετέχοντες (μέλη του Συλλόγου Αποφοίτων, σπουδαστές του Αμερικανικού Κολλεγίου  Ντηρή και άλλοι νέοι που ενδιαφέρονται για το θέμα) είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία ταινία τεκμηρίωσης (ντοκυμανταίρ) για την Ατομική Βόμβα στο Ναγκασάκι, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις για την παρούσα κατάστασι σε σχέσι με τα ατομικά όπλα και την πυρηνική ενέργεια.

Ταυτόχρονα, Απόφοιτοι και πρώην Σύμβουλοι του Πλοίου για την Παγκόσμια Νεολαία, από άλλα μέρη της Ελλάδος, την Ιαπωνία και άλλες χώρες, είχαν την ευκαιρία να είναι "εν γραμμεί" και να συμμετέχουν στις διεξαγόμενες συζητήσεις.

Μετά το τέλος του Καφενείου της Ειρήνης, όλοι οι συμμετέχοντες Απόφοιτοι συναθροίστηκαν και τήρησαν ενός λεπτού σιγή για την ψυχή της Τσίκα Αόκι, Γιαπωνέζας Αποφοίτου, η οποία μάς άφησε αιφνιδίως χρόνους την προηγούμενη εβδομάδα.

Η μέρα τελείωσε με επίσκεψι στον Ναό του Ποσειδώνος, στο Σούνιο, για να δούμε το ηλιοβασίλεμα και να απολαύσουμε την Ελληνική φύσι και το Ελληνικό ούζο!!

Powered by ScribeFire.

Τυπική Εκπαίδευσι, Μη Τυπική και Άτυπη Μάθησι (Πρακτικά Συνεδρίου) * Formal Education, Non Formal and Informal Learning (Conference Proceedings)

Σε παλαιότερη ανάρτησί μου είχα αναφερθεί στο Επιστημονικό Συνέδριο «Ο ρόλος της Τυπικής Εκπαίδευσης, της Μη Τυπικής και της Άτυπης Μάθησης στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων. Τα νέα δεδομένα στα χαρακτηριστικά της ηλικίας.», το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2008.

Εδώ και λίγο καιρό διατίθενται και τα Πρακτικά του Συνεδρίου, τα οποία μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ ή να απευθυνθείτε στην κα Τζάνου, στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, για να τα προμηθευτείτε (νομίζω δωρεάν) σε έντυπη μορφή.

---

Some time ago I posted on the Scientific Conference «The role of the Formal Education, the Non Formal and Informal Learning in the formation of the personality of children and adolescents. The new data on age characteristics», which was held on November 2008.

It's been some time now that the Proceedings of the Conference are available; you may download them here or contact Mrs Tzanou, of the Soma Hellinon Proskopon (Scouts of Greece) for an (I think free of charge) hard copy.

1.4.10

More Blooming Cherry Blossoms * Περισσότερες Ανθισμένες Κερασιές


One more picture of blooming "sakura", the Japanese cherry blossoms, this time from Tokyo, sent to be by my Mari!

---

Μία ακόμα φωτογραφία ανθισμένων "σακούρα", των Ιαπωνικών κερασιών, αυτή την φορά απ' το Τόκυο, σταλθείσα σ' εμένα απ' την Μάρι μου!

30.3.10

Peace Cafe, Deree College, Athens, April 13th, 2010 * Καφενείο Ειρήνης, Αμερικανικό Κολλέγιο Ντηρή, Αθήνα, 13 Απριλίου 2010An amazing project, which started on board M/S Fuji Maru during the 22nd Ship for the World Youth Program, now comes to Athens!

On April 13th, 2010, at 13:30, Taro Yasuhi, the Japanese young man who created the Peace Cafe, Gülece Şenel, from Turkey, and the Ship for World Youth Alumini Association Greece will be waiting for you in the Deree College, Agia Paraskevi, Athens, Hellas (Greece), for having a coffee together and exchange knowledge, experiences, opinions and ideas on the atomic bombs, the nuclear power and the ways to build a peacefull world!

More information available here.

---

Ένα εκπληκτικό σχέδιο, το οποίο ξεκίνησε εν πλω M/S Φούτζι Μάρου κατά την διάρκεια του 22ου Πλοίου για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Νεολαίας, έρχεται τώρα στην Αθήνα!

Στις 13 Απριλίου 2010, στις 13:30, ο Τάρο Γιασούχι, ο νεαρός Ιάπωνας ο οποίος δημιούργησε το Καφενείο της Ειρήνης, η Γκιουλετσέ Σενέλ, από την Τουρκία, και ο Ελληνικός Σύλλογος Αποφοίτων του Πλοίου για την Παγκόσμια Νεολαία σάς περιμένουν στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ντηρή, στην Αγία Παρασκευή για να πιήτε μαζή έναν καφέ και να ανταλλάξετε γνώσεις, εμπειρίες, απόψεις και ιδέες για τις ατομικές βόμβες, την πυρηνική ενέργεια και τους τρόπους να χτίσουμε έναν ειρηνικό κόσμο!

Περισσότερες πλκηροφορίες εδώ.

29.3.10

SWY 22 - Reflections * Αναστοχασμοί για το 22ο ΠΠΝ

SWY 22 - Reflections

Light!!!
That's only how I can describe the experience I've had, for almost two months, in the 22nd Ship for the World Youth Program.
A Light which floods and renews my Soul, making me to get absolutely and really tied with People that before I wouldn't even meet, but, even if I would meet, we wouldn't even try to know each other!
A Light which, playfully shimmering, alters my points of view on myself, the Humans, the Nature, the whole World!
A Light which enriches, enhances, empowers and develops both myself and the network of People whom I consider as Friends, Partners, Fellows and Companions in the great fight of leaving this World a little better than what we found it.
I feel blessed (by God? by the Nature? by the Humanity? by my Country? by Japan? what's the matter???) that I've had this experience! Yes, I'm ready to transform this life experience to a living life-time experience. To turn the Light into Love!!!

---
Φως!!!
Έτσι μόνο μπορώ να περιγράψω την εμπειρία που έζησα, για δύο σχεδόν μήνες, στο 22ο Πλοίο για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Νεολαίας.
Ένα Φως το οποίο πλημμυρίζει κι ανανεώνει την Ψυχή μου, κάνοντάς με να δεθώ απόλυτα και πραγματικά με Ανθρώπους που πριν όχι μόνο δεν θα συναντούσα, αλλά και που αν θα συναντούσα ούτε καν θα προσπαθούσαμε να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον!
Ένα Φως το οποίο, λαμπυρίζοντας παιχνιδιάρικα, μεταβάλλει τις οπτικές μου γωνίες για τον εαυτό μου, τους Ανθρώπους, την Φύση, τον Κόσμο ολάκερο!
Ένα Φως το οποίο εμπλουτίζει, ενισχύει, ενδυναμώνει και αναπτύσσει τόσο τον εαυτό μου όσο και το δίκτυο των Ανθρώπων τους οποίους θεωρώ Φίλους, Συνεργάτες, Εταίρους και Συντρόφους στον μεγάλο αγώνα ν' αφήσουμ' αυτόν τον κόσμο λίγο καλύτερο απ' ότι τον βρήκαμε.
Νιώθω ευλογημένος (απ' τον Θεό; απ' την Φύση; απ' την Ανθρωπότητα; απ' την Πατρίδα μου; απ' την Ιαπωνία; τι σημασία έχει;;;) που έζησα αυτήν την εμπειρία! Ναι, είμ' έτοιμος να μετατρέψω αυτήν την εμπειρία ζωής σ' ένα ζον βίωμα ζωής! Να στρέψω το Φως σε Αγάπη!!!

26.3.10

Blooming Cherry Blossoms * Ανθισμένες Κερασιές


Earlier today I received an email message by my good friend Professor (Mr.) Tateo Imamura, of the Women's Tokyo Christian University, who was my Advisor at the 22nd Ship for the World Youth Program.

Cherry blossoms are blooming in Yokohama, where he lives, offering their relieving beauty to the human soul...

---
Νωρίτερα σήμερα έλαβα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον καλό μου φίλο, Καθηγητή Τατέο Ιμάμουρα, του Χριστιανικού Πανεπιστημίου Γυναικών του Τόκυο, ο οποίος ήταν Σύμβουλός μου στο 22ο Πλοίο για το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Νεολαίας.

Οι κερασιές ανθούν αυτήν την περίοδο στην Γιοκοχάμα, όπου ζη, προσφέροντας την ανακουφιστική τους ομορφιά στην ανθρώπινη ψυχή...