My Videos

Loading...

23.8.10

Θέλουμε την Ελλάδα μας πίσω - GetGreeceBack.com

13.8.10

Νεολαία και Ανεργία * Youth and Unemployment

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα για την Νεολαία και την Ανεργία, στον Κόσμο και στην Ελλάδα, από την Διαδικτυακή Τηλεόρασι Χωρίς Σύνορα.

Two very interesting articles, written in Hellenic (Greek), on Youth and Unemployment, in the World and in Hellas (Greece), by the Hellenic (Greek) Internet TV Without Frontiers.

Στα 81 εκατ. οι νεαροί άνεργοι στον κόσμο.
Up to 81 million young unemployed in the world.
«Ελλάδα: Ένας στους τρεις νέους χωρίς εργασία.»
«Hellas (Greece): One in every three young people without a work.»
Powered by ScribeFire.

11.8.10

Four Youth Trainers on the European Voluntary Service, the Non-Formal Education and other Youth issues!

On July, I was in Athens, Hellas (Greece), for one more European Voluntary Service On Arrival Training.

But this time, something was different: Elizabeth, an EVS Volunteer for the Orange R@dioNet, a project of a Youth NGO named "Solidarity Tracks", based in the Island of Lefkada, Hellas (Greece), asked us, the Trainers, to give her an interview on EVS, Non-Formal Education and Youth Training in Europe!

Elizabeth also asked the Volunteers to give information about their EVS projects, as well to help her produce an EVS radio spot!!!

Enjoy!!!
Powered by ScribeFire.

16th ASEF University * 16ο Πανεπιστήμιο Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης


It was with a great success that the 16th ASEF University on the topic of «Public Health and Vulnerable Groups: Access to Quality Health Care Services», in which I had the honour to participate as the representative of Hellas (Greece), was held in Łódź, Poland, on 29/06-10/07/2010.

The Asia-Europe Foundation
The Asia-Europe Foundation (ASEF) was founded on 1997 and is the only permanent institution of the Asia-Europe Meeting (ASEM), founded on March 1996.

The forty five (45) participating partners are: the twenty seven (27) European Union member-states: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hellas, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands, United Kingdom,  the ten (10) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) member-states: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia,  Myanmar, Singapore, Thailand, The Philippines, Vietnam, six (6) more Eastern Asian countries: China, India, Japan, Mongolia, Pakistan, South Korea, the European Commission and the ASEAN Secretariat.

On October 2010, this number is expected to increase to forty eight (48), because of the entrance of Australia, New Zealand and the Russian Federation.

The ASEF University
The University, a two (2) weeks intensive programme of competences (knowledge, skills, attitudes) enrichment, dialogue development and experiences exchange, which is held once annually in places alternating between Asia and Europe, is one of the ASEF's flagship-projects,  having as its purpose the promotion of intercultural exchanges and networking between undergraduate and graduate University students and young Scientists form Asia and Europe.

After the end of the programme, the participants participate automatically in the ASEF University Alumni Network (ASEFUAN).

The 16th ASEF University
This year's, 16th, University was implemented in co-operation with the Medical University of Łódź (UMED) and the participants, coming not only from different countries and cultural backgrounds, but also from a variety of scientific fields (Medicine, Nursing, Law, Environmental Studies, Political Science, International Relations, Economics, Journalism, et.c), had the opportunity to attend lectures by internationally reknown University Professors and experienced high officers of international organisations, to dialogue creatively and to exchange opinions, to participate in experiential exercises and to share experiences in a multicultural context.

Some of the topics developed in the University include: Challenges for Public Health in Asia and Europe, Challenges in Health Care Policy, Patients' Rights, Public Health  and Development, the Connection of the Scientific Health Research and of the Production of End-user Health Products, Social Co-operative Entrepreneurship and Public Health, Initiatives on Public Health by Non-Governmental Organisations, Population Health after Natural and Human-generated Disasters, Migration Health and Health Workers Migration (a topic of important interest for Cyprus and Greece), Arts and Health, Young People and Public Health Promotion.

To conclude, it must be mentioned that the participants worked in groups, which authored Policy Recommendations on the topic of the University, which will be discussed during the 8th ASEM Summit of Heads of States and Governments, that will be held in Brussels, Belgium, on October 5th & 6th, 2010.

If you want to have a better view of the University, you may browse the relevant Photo Album by Timo Uustal (Estonia), to read the Article by Tim Goudriaan (Netherlands) on Health Workers Migration, or to read the short essay I wrote for application purposes.

---

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Γουντς (Łódź) της Πολωνίας, από 29/06 έως 10/07/2010, το 16ο Πανεπιστήμιο του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης, με θέμα «Δημόσια Υγεία και Ευπαθείς Ομάδες: Πρόσβασι σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας», στο οποίο είχα την τιμή να συμμετάσχω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Το Ίδρυμα Ασίας-Ευρώπης
Το
Ίδρυμα Ασίας Ευρώπης (Asia-Europe FoundationASEF) ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί τον μόνο φυσικό θεσμό της Συνάντησης Ασίας-Ευρώπης (Asia-Europe MeetingASEM), η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1996.

Οι σαράντα πέντε (45) εταίροι που συμμετέχουν είναι: οι είκοσι επτά (27) χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάς, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, οι δέκα χώρες-μέλη της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN): Βιετνάμ, Ινδονησία, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Μπρουνέι, Μυανμάρ, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, έξι (6) ακόμα χώρες της Ανατολικής Ασίας: Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, Μογγολία, Νότιος Κορέα, Πακιστάν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γραμματεία της Ένωσης των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN Secretariat).

Τον Οκτώβριο του 2010 ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθή στους σαράντα οκτώ (48), λόγω εισόδου της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το Πανεπιστήμιο του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης
Το Πανεπιστήμιο, ένα διεβδομαδιαίο εντατικό πρόγραμμα εμπλουτισμού ικανοτήτων (γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων συμπεριφοράς), ανάπτυξης διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών, το οποίο λαμβάνει χώρα άπαξ ετησίως εναλλάξ στη Ασία και στην Ευρώπη, αποτελεί ένα από τα σχέδια-ναυαρχίδες του Ιδρύματος, έχοντας ως σκοπό την προώθηση διαπολιτισμικών ανταλλαγών και δικτύωσης μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίων και νέων Επιστημόνων από την Ασία και την Ευρώπη.

Με την λήξι του προγράμματος, οι συμμετέχοντες μετέχουν αυτοδικαίως στο Δίκτυο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης (ASEF University Alumni Network - ASEFUAN).

Το 16ο Πανεπιστήμιο του Ιδρύματος Ασίας-Ευρώπης
Το φετινό, 16ο Πανεπιστήμιο, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Γουντς (Medical University of ŁódźUMED και οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι όχι μόνο από διαφορετικές χώρες και πολιτισμικά υπόβαθρα, αλλά κι από μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων (Ιατρική, Νοσηλευτική, Νομική, Περιβαλλοντολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Δημοσιογραφία, κ.α.), είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαλέξεις από διεθνούς εμβέλειας Καθηγητές Πανεπιστημίων και από έμπειρα ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών, να διαλεχθούν δημιουργικά και να ανταλλάξουν απόψεις, να μετάσχουν σε βιωματικές ασκήσεις και να μοιραστούν εμπειρίες σ’ ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο.

Μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο Πανεπιστήμιο ήταν: Οι Προκλήσεις για την Δημόσια Υγεία στην Ασία και στην Ευρώπη, οι Προκλήσεις στην Πολιτική Φροντίδας Υγείας, τα Δικαιώματα των Ασθενών, η Δημόσια Υγεία και η Ανάπτυξι, η Σύνδεσι Επιστημονικής Έρευνας Υγείας και Παραγωγής Τελικών Αγαθών Υγείας, η Κοινωνική Συνεργατική Επιχειρηματικότητα και η Δημόσια Υγεία, οι Πρωτοβουλίες των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών για την Δημόσια Υγεία, η Υγεία Πληθυσμών μετά από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές, η Μεταναστευτική Υγεία και η Μετανάστευσι Επαγγελματιών Υγείας (θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Κύπρο και την Ελλάδα), οι Τέχνες και η Υγεία, οι Νέοι και η Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο όρος «Δημόσια Υγεία» έχει συχνά διπλό νόημα στην γλώσσα μας, αφού μ' αυτόν αναφερόμαστε είτε γενικά στην Υγεία του ευρύτερου κοινού (του δήμου, με την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης), είτε ειδικά στις παρεχόμενες από τον Δημόσιο Τομέα (δηλαδή, από τον μηχανισμό της Πολιτείας) Υπηρεσίες Υγείας. Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι εδώ χρησιμοποιούμε τον όρο με την πρώτη, την γενική, έννοια.

Αξίζει να αναφερθή, τέλος, ότι οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες, οι οποίες συνέγραψαν Συστάσεις Πολιτικής σχετικές με το θέμα του Πανεπιστημίου, οι οποίες θα συζητηθούν κατά την 8η Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Συνάντησης Ασίας-Ευρώπης, που θα λάβη χώρα στις Βρυξέλλες στις 5 & 6 Οκτωβρίου 2010.

Αν θέλετε να έχετε μία καλύτερη εικόνα του Πανεπιστημίου, μπορείτε να περιηγηθήτε στο σχετικό Φωτογραφικό Λεύκωμα του Τίμο Ούουσταλ (Timo Uustal), από την Εσθονία, να διαβάσετε το Άρθρο του Τιμ Γούντριααν (Tim Goudriaan), από τις Κάτω Χώρες, για την Μετανάστευσι Επαγγελματιών Υγείας ή να διαβάσετε το σύντομο δοκίμιο που συνέγραψα όταν απέστειλα την αίτησι συμμετοχής μου.
Powered by ScribeFire.

9.8.10

Thaymatrope, the 2 sides of life

1,2 Million Children

8.8.10

The Library Hotel

Προχθές, την Παρασκευή, είχαμε την καθιερωμένη πλέον συνεστίασι παραλίας (beach party) του προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου, η οποία φέτος έλαβε χώρα στην Ακτή του Κυβερνήτη.

Λίγο το παραπάνω κέφι στην ατμόσφαιρα, λίγο το παραπάνω οινόπνευμα στο αίμα, απέτρεψαν την επιστροφή μου στην Λευκωσία κι έτσι αποφασίσαμε με τον καλό μου φίλο τον Νίκο τον Ερηνάκη και τον φίλο του (νομίζω πια και δικό μου) Βαγγέλη να διανυκτερεύσουμε στην Καλαβασό, όπου ένας καλός φίλος του Νίκου, ο Σάββας ο Βαρναβίδης, λειτουργεί ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο.

Λέω ιδιαίτερο διότι το The Library Hotel (Ξενοδοχείο Βιβλιοθήκη) είν' ακριβώς αυτό που λέει το όνομά του: ένα οικοδομικό συγκρότημα του ΙΘ΄ αιώνα, το οποίο ανακαινίσθηκε, βάσει των σχεδίων της Αρχιτέκτονος Αντωνίας Θεοδοσίου, για να στεγάσει, με επίκεντρο μία μεγάλη βιβλιοθήκη, έναν πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο χαλάρωσης κι ευεξίας.

Η βιβλιοθήκη, το "Ψυχής Ιατρείον", όπως αναγράφεται στην είσοδό της, διαθέτει βιβλία Τέχνης, Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Φιλοσοφίας σε πέντε Ευρωπαϊκές γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά) και μια μεγάλη συλλογή ποιοτικών κινηματογραφικών ταινιών και καλής μουσικής, με την τζαζ να πρωταγωνιστεί!

Τα δωμάτια και οι σουΐτες τους ξενοδοχείου, εξάλλου, φέρουν το όνομα ενός μεγάλου του Πνεύματος, όπως Σαπφώ, Σεφέρης, Ουάϊλντ, Νίτσε, Πεσσόα.

Πέραν τούτων, ένα οργανωμένο συγκρότητημα λουτρών και σπα με διάφορες υπηρεσίες αισθητικής και χαλάρωσης, βασισμένων σε Αρχαιοελληνικές τεχνικές και χρήσι βοτάνων, βρίσκεται στην διάθεσι του επισκέπτη, ενώ το εστιατόριο "Μίτος" προσφέρει εξαιρετικές Μεσογειακές προκλήσεις ακόμα και στον πιο απαιτητικό ουρανίσκο!

Όμως, αυτό που πράγματι σε κερδίζει, είναι η μοναδική αίσθησι φιλοξενίας, με τον Σάββα, αλλά και όλο το διεθνές προσωπικό του, να μεριμνά για κάθε μια ανάγκη σου!

Αν βρίσκεστε στην Κύπρο ή εάν σκοπεύετε να την επισκεφθείτε, σάς συνιστώ ανεπιφύλακτα το The Library Hotel. Άλλωστε, βρίσκεται μεταξύ τριών κυρίων Κυπριακών πόλεων, της πρωτεύουσας Λευκωσίας, της Λεμεσού με το διεθνές λιμάνι της, της Λάρνακας με τον διεθνή αερολιμένα της, και σε μια περιοχή γεμάτη από αρχαίες πόλεις (όπως η Αμαθούς), Βυζαντινά μνημεία κι εκπληκτικές Μεσογειακές ακτές!

---

Two days ago, on Friday, we had the usual annual beach party of the Aretaeio Hospital personnel, which this year took place at the Governor's Beach, Cyprus.

A bit of extra joy in the atmosphere, a bit of extra alcohol in the blood, prevented my return to Nicosia, so, together with my good friend Nikos Erinakis and his friend (from now on, mine, too, I guess)  Vangelis to stay overnight at the village of Kalavasos, where a Nikos' good friend, Savvas Varnavides, operates a very special hotel.

I call it a very special one, because The Library Hotel is exactly what its names claims to be: a XIX century building complex, restored, according to the designs by Architect (Mrs.) Antonia Theodosiou, to house a green and environmentally friendly place of relaxing and wellness, having a big library as its focal point.

The library, the "Soul's Sanitarium", as written on its entrance, provides books of Art, History, Literature and Philosophy in five European languages (Hellenic/ Greek, English, French, German, Spanish), and a big collection of quality cinema films and of good music, with jazz being the protagonist!

Moreover, the rooms and the suites of the hotel, bear the name of a great personality of the Spirit, such as Sappho, Seferis, Wilde, Nietzsche, Pessoa.

Apart of that, an organised baths and spa complex, providing various services of cosmetics and relaxing, based on Ancient Greek techniques and the usage of herbs, is at the visitor's disposal, while the "Mitos" restaurant offers excellent Mediterranean challenges even to the most demanding palate!

Yet, what actually wins your heart, is the unique sense of hospitality, with Savvas and all his international personnel to cherish for each one of your needs!

If you are in Cyprus or if you are planning to visit it, I undoubtedly recommend you The Library Hotel. Besides, it lies between three main Cyprus cities, the capital-city Nicosia, Limassol, with its international port, Larnaca, with its international airport, and in an area full of ancient cities (such as Amathous), Byzantine monuments and wonderful Mediterranean beaches!


Powered by ScribeFire.

6.8.10

“A Sea of Words” (Short Story Contest) * "Μια Θάλασσα Λέξεων" (Διαγωνισμός Διηγήματος)

The Anna Lindh Foundation and the European Institute of the Mediterranean have launched the third edition of their annual short story contest “A Sea of Words”, dedicated to young writers from the 43 countries of the Union for the Mediterranean.

http://www.euromedalex.org/news/sea-words-short-story-contest

http://www.iemed.org/seaofwords/2010/a_introduccio.php

---

Το Ίδρυμα της Άννας Λινντχ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μεσογείου διοργανώνουν τον 3ο Ετήσιο Διαγωνισμό Διηγήματος "Μια Θάλασσα Λέξεων", που απευθύνεται σε νέους συγγραφείς από τις 43 χώρες της Ένωσης για την Μεσόγειο.

Περισσότερες πληροφορίες, στα Αγγλικά, στους ακόλουθους συνδέσμους:


http://www.euromedalex.org/news/sea-words-short-story-contesthttp://www.iemed.org/seaofwords/2010/a_introduccio.php


Powered by ScribeFire.